Spännarmering

Både i broar, byggnader, tankanläggningar och andra typer av konstruktioner.

DYWIDAG Sverige kan erbjuda följande typer av post tension system:

 • DYWIDAG Stång
 • DYWIDAG Lina
 • DYWIDAG Bond ® och DYNA Grip ®
 • Stay cable /Snedstagkablar
 • Monostrand
 • DYWIDAG Externa linor
 • Dywidag Systems
 • Suspa Systems
 • Threadbar ®

Typiska områden:

 • Broar
 • Kommersiella byggnader
 • Behållare/Tank konstruktioner


Varför är DYWIDAG annorlunda

Dywidag Post Tension System är kända för sina utmärkta bärande prestanda, hållbarhet och enkel design. I decennier har vi varit kända för mångsidighet och pålitlighet. Systemen är mycket uppskattade för sin design och korrosionsskydd som i hög grad bidrar till livslängden av systemen.

Våra system

Multilina/flerlinesystem, DYWIDAG post tensioning system

Används i broar, byggnader, behållare, dammar samt andra konstruktioner. Som ett resultat av vår förmåga att variera antalet linor i våra kablar, kan systemen erbjuda en hög grad av flexibilitet och kan alltid anpassas till de enskilda kundernas behov.

Simpel spennarmering

DYWIDAG bonded strand post spännsystem

Systemet har ett europeiskt tekniskt godkännande ETA-06/0022. Systemet är också godkänt för kryogena applikationer som till exempel i LNG-och LPG-tankanläggningar.

DYWIDAG unbonded mono strand post spännsystem

Systemet har ett europeiskt tekniskt godkännande ETA-03/0036 och har använts framgångsrikt i många år.

Externa DYWIDAG strand post tensioning system

Används över hela världen i broar och torn. Den sista ETA-09/0068 godkänner både utbytbara och återuppspännbara.

För mer information om DSI-systemen välj någon av ikonerna nedan.