Gruva & tunnel
Passiv support

PANTEX® Lattice Grider – Gitter Valv, BULLFLEX ® och LSC Element

PANTEX LATTICE GIRDER - GITTER VALV

Pantex fackverksbalkar har utvecklats för de speciella krav inom tunneldrivning. Pantex systemet har genomgått omfattande tester och framgångsrikt används i många tunnelprojekt runt om i världen.

  • Omedelbart stöd i utgrävningsområdet
  • Utnyttjande som mall vid tillämpning av sprutbetong
  • Enkel och snabb montering, enkel hantering
  • Optimal obligation och sammankoppling med sprutbetong beklädnad
  • Enkel justering och utformning till utgrävningsgeometrin
  • Optimal bäring för spiles
  • Spiles kan installeras både ovanför eller genom Pantex fackverksbalkar

Hämta dokument: