Gruva & tunnel
At Pipe Roof Umbrella Support System

Rörpiling (Pipe Roof Umbrella)

AT – Pipe Umbrella System är ett pre-stödsystem som används i svaga markförhållanden i konventionella och dessutom mekaniserad tunneldrivning. En rörskärm ökar stabiliteten av arbetet genom att överföra laster i längdriktningen och minskar utgrävningens deformation. Systemet ökar säkerheten i arbetet. Systemet används ofta för att öka stabiliteten i portalsektionerna och återutgrävning av kollapsade delar av underjordiska anläggningar. Ett annat användningsområde är markförbättring och vattentätning i kombination med eventuella tunnelbyggmetoder.

Singel AT Tvärsnitt
Singel - AT Längdprofill
Singel överliggande - AT Längdprofil
Double - AT Längdprofill

Hämta dokument: