Dywidag Sverige AB är ett företag i KB-koncernen. Vi har lång erfarenhet i utförandet av spännarmering, till broar, affärsbygg, tankanläggningar, vindkraftverk, kajanläggningar och dammbyggen.

Dywidag Geotekniska verksamhet  är värdsomfattande och bolaget  är en av de största aktörerna i branschen.

Dywidag Systems är också leverantörer av tunnel- och gruv-produkter med ett världsomspännande nätverk av specialister i branschen

Dywidag Sverige AB  är leverantör i den  skandinaviska marknaden.

Vi har erfarna installatörer som kan utföra alla typer av uppdrag inom dessa områden.

INFO 20 2013/14

INFO 20 2013/14