DYWIDAG SVERIGE AB

Sjöängsvägen 7,

SE-192 72 SOLLENTUNA, SWEDEN

Styrelsens säte: SOLNA

Avdelningsansvarig:

TOMMY GRANHEIM
FÖRSÄLJNING / BERÄKNING
MOBIL: 0047 43 37 00 34
POST: TOMMY.GRANHEIM@DYWIDAG-SVERIGE.SE

KRISTALKALLAND
PROJEKTLEDARE
MOBIL: +47 474 53 942
POST: KRISTOFFER.KALLAND@DYWIDAG-NORGE.NO        

 

DYWIDAG NORGE AS

Tommy Granheim, Projektledare, Tel: +47 413 70 034, tg@dywidag-norge.no

Kristoffer Kalland, Projektledare, Tel: +47 474 53 942, kk@dywidag-norge.no

Ulf Fredriksson, Montageledare, Tel: 073 024 63 42, uf@dywidag-norge.no