Geoteknik


SCROLL DOWN

Geoteknik


Soilnail

Soilnail

Geoteknik

Dywidag har lång erfarenhet av geotekniska produkter och har spetskompetens särskilt inom DCP (dubbelt korrosionsskydd) - Permanenta linförankringar och permanenta stångförankringar.

Vi erbjuder linor och stångankare i olika dimensioner

Vi erbjuder även självborrande ankare med och utan fri längd, svart eller korrosionsskyddade DUPLEX.

Dywidag Sverige kan erbjuda följande produkter inom geoteknik.

 • Linankare
 • Permanenta linförankringar
 • Temporära linförankringar
 • Stångförankringar
 • Permanenta stångförankringar WR, GEWI och GEWI PLUS
 • Temporära  stångförankringar WR, GEWI och GEWI PLUS
 • DYWI ® Drill självborrande ankare. (jordspik)

För mer info vänligen klicka på någon av ikonerna nedan.

Linförankring


Linförankring


Linförankringar - Geoteknik

Linförankring DCP

Linförankring DCP

Datablad för Permanenta Linförankringar 0,60'' och 0,62''

Broschyr

Godkänning och ETA

Geotechnical Product Range

Geotechnical Product Range

Z34-11 204 Permanent Strand Anchors

Z34-11 204 Permanent Strand Anchors

Z-20.1-53 SUSPA Rock Anchor

Z-20.1-53 SUSPA Rock Anchor

Stångförankring


Stångförankring


DYWIDAG STÅNGFÖRANKRINGAR

Stång med dubbelt korrosionsskydd (DCP)

Stång med dubbelt korrosionsskydd (DCP)

 Hämta dokument:

DCP Stångförankring (WR)

DCP Stångförankring (WR)

DCP Stångförankring (GEWI)

DCP Stångförankring (GEWI)

DCP Stångförankring (GEWI Plus)

DCP Stångförankring (GEWI Plus)


Geoteknik - Vanliga

Geoteknik - Vanliga

GEWI

GEWI

GEWI Plus

GEWI Plus

Godkännande

Z-20.1-17 Permanent Bar Anchors

Z-20.1-17 Permanent Bar Anchors

Självborrande ankare - Geoteknik


Självborrande ankare - Geoteknik


Självborrande ankare - Soil Nails - Hollow Bars - DYWI®Drill - Jordspik

 • Pile foundation
 • Buoyancy control
 • Slope and embankment stabilization
 • Reinforcement of excavation pits and 
 • retaining walls
 • Foundation of pylons and wind mills
 • Anchorage of avalanche protection structures and noise barriers
 • Injection works
Bruks områder for Självborrande ankare

Bruks områder for Självborrande ankare

ETA-12/0603 DYWI Drill Hollow Bar

ETA-12/0603 DYWI Drill Hollow Bar

DYWI-Drill Hollow Bar System

DYWI-Drill Hollow Bar System

Maritima stång- och lin-system


Maritima stång- och lin-system


MARITIMA STÅNG- OCH LIN-SYSTEM

Dywidag Sverige AB har ett brett utbud av system som utvecklats för den marina miljön

Maritima Stång System

Maritima Stång System

Tie Rod system

Tie Rod system